ڈیولپ دی مائنڈبوائز گو ٹو کالج ٹو ڈیولپ دی مائنڈ ، گرلز گو ٹو کالج ٹو کیچ دیم بفور دس ہیپنس

Boys go to college to develop the mind, girls go to college to catch them before this happens

Posted on Feb 18, 2011